Herroepings­formulier


Standaardformulier voor herroeping

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Naar Alphavision GmbH, Sandberg 89, 25335 Elmshorn, E-mailadres: info@alphavision.de :

- Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/
  de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

- Naam van de verbruiker(s)
- Adres van de verbruiker(s)
- Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
- Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.